miércoles, 30 de enero de 2008

46. Izquierda Unida, una olla de grillos

Diario de Mallorca, 30 de enero de 2008
Última Hora, 2 de febrero de 2008


Recientemente el dirigente de Esquerra Unida, Miquel Rosselló, decía lo siguiente: "Nosotros no necesitamos autorización de IU federal para definir nuestra política de alianzas. Somos una organización soberana y así lo recogen nuestros estatutos." No puedo creerme eso: a 200 kilómetros de aquí, su homologa Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) vive una gravísima crisis. Los hechos resumidos, son los siguientes:

1. EUPV se fue dividiendo en dos sectores con dos cabezas visibles: Gloria Marcos, coordinadora general de EUPV; e Isaura Navarro, diputada en el Congreso. La primera representaba las tesis del PCE, dominante en IU. La segunda, reclamaba una renovación de ideas que cristalizó en una corriente interna: Iniciativa pel País Valencià (IxPV). El choque personal entre ambas fue continuo y creciente.

2. EUPV convocó elecciones primarias para la elección de los candidatos a las elecciones generales, y los elegidos lograron casi un 90% de apoyo. Pero IxPV denunció irregularidades, e impugnó las primarias.

3. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se metió por medio: apoyó a IxPV y desautorizó las primarias. EUPV replicó que es autónoma de Madrid para tomar sus decisiones, y amenaza con separarse de IU.

4. Se convocaron nuevas primarias, y los candidatos de IxPV recibieron hasta un 90% de apoyo. La coordinadora de Madrid aprobó el resultado. No así la dirección de EUPV, que se declara en rebeldía. Crece la tensión con Madrid.

5. Reunión in extremis para evitar la escisión. Llamazares dio un giro inesperado: abandonó a IxPV y aceptó los candidatos de EUPV. Finalmente IxPV se escinde y se presentará a las elecciones como un nuevo partido político.


A causa de la escisión, IU puede perder su diputado de Valencia. Quizá tampoco llegue al 5% de voto estatal, ni mantenga su grupo parlamentario ni la correspondiente subvención: una hecatombe. Pero lo peor es la paupérrima imagen dada por IU, que no consigue librarse de cíclicos conflictos internos que acaban con pugnas personales, escisiones, y conflictos con Madrid que desdicen su carácter federal.

Lo siento: no puedo creerme lo que dice EU sobre su autonomía. Viendo lo sucedido en Valencia, ¿quién dice que no pasará algún día en Baleares?

lunes, 28 de enero de 2008

45. Izquierda Unida és una olla de grills

Diari de Balears, 28 de gener de 2008

Recentment el dirigent d'Esquerra Unida a Balears, Miquel Rosselló, va dir el següent: "Nosaltres no necessitem autorització de Izquierda Unida federal per a definir la nostra política d'aliances. Som una organització sobirana i així ho recullen els nostres estatuts." No puc creure'm això: a 200 kilòmetres d'aquí, la seva homòloga Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) viu una gravíssima crisi. Els fets resumits, són els següents:

1. EUPV es va anar dividint en dos sectors amb dos caps visibles: Glòria Marcos, coordinadora general de EUPV; i Isaura Navarro, diputada en el Congrés. La primera representava les tesis del PCE, dominant en IU. La segona reclamava una renovació d'idees, que va cristal·litzar en una corrent interna: Iniciativa pel País Valencià (IxPV). El xoc personal entre ambdues va ser continu i creixent.

2. EUPV va convocar eleccions primàries per a l'elecció dels candidats a les eleccions generals, i els triats assoliren gairebé un 90% de suport. Però IxPV va denunciar irregularitats, i va impugnar les primàries.

3. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, es va ficar pel mig: va apoiar a IxPV i desautoritzà les primàries. EUPV va replicar la seva autonomia de Madrid per a prendre les seves decisions, i va amenaçar amb separar-se de IU.

4. Es varen convocar noves primàries, i els candidats de IxPV van rebre fins a un 90% de suport. La coordinadora de Madrid va aprovar el resultat. No així la direcció de EUPV, que es declarà en rebel·lia. Creix la tensió amb Madrid.
-->
5. Reunió in extremis per a evitar l'escissió. Llamazares va donar un gir inesperat: abandona IxPV i acceptà els candidats de EUPV. Finalment IxPV s'escindeix i es presentarà a les eleccions com un nou partit polític.

A causa de l'escissió, IU pot perdre el seu diputat de València. Potser tampoc arribi al 5% de vot estatal, ni mantingui el seu grup parlamentari ni la corresponent subvenció: un desastre. Però molt pitjor ha estat la paupèrrima imatge donada per IU, que no aconsegueix deslliurar-se dels cíclics conflictes interns que acaben amb pugnes personals, escissions, i conflictes amb Madrid que desdiuen el seu caràcter federal.

Ho sento: no puc creure'm el que diu EU sobre la seva autonomia. Veient els esdeveniments de València, qui diu que tot això no passaria algun dia a Balears?

jueves, 24 de enero de 2008

44. Sant Sebastià: Ball i Foc, Cal i Arena

Diari de Balears, 24 de gener de 2008
Diario de Mallorca, 24 de gener de 2008
Última Hora, 29 de gener de 2008

Personalment, les festes de Sant Sebastià m'han agradat. Trobo que tenen un caràcter molt propi per si mateixes, i que no necessiten de grans atraccions ni fitxatges per aconseguir que la gent de qualsevol edat, classe i condició es llenci al carrer, gaudint de tot tipus d'ambients on escollir. No ens podem comparar als "Sanfermines" o altres festivitats semblants, on la diversió és molt més frenètica i trepidant. Les celebracions no han estat apagades o grises, sinó que són manifestació d'una manera de fer. Per cert: l'aTIÀr Foc, magistral. Tal vegada massa llarg, però un assaig perfecte per a anys futurs.

Només trobo un punt millorable: el trasllat dels principals concerts de les festes a la plaça d'Espanya, per donar cabuda a la plaça Major a les ballades populars. Aquestes han millorat molt en espai, i la participació l'ha omplerta igualment. A més, el seu caràcter musical és molt més agradable i acollidor per una plaça Major que fa de cruïlla de camins i lloc de pas, que ara tampoc és tan complicat de creuar.

Però la seva contrapartida ha estat traslladar a la plaça d'Espanya els concerts estel·lars, un lloc massa petit, d'acústica irregular i amb pocs angles de visió òptims. No és de rebut que el públic estigui tan apretat, i gairebé sigui impossible el trànsit de gent. Suggereixo fer els grans concerts al Palma Arena: un lloc de gran aforament, cobert i no massa allunyat del centre. Almenys, fins que el Parc de Sa Riera estigui acabat i connecti amb el centre històric: llavors serà fàcil arribar-hi a peu, i gaudir dels actes celebrats al seu amfiteatre. El Palma Arena queda un pèl apartat; però la plaça Espanya és massa petita per organitzar concerts massius com el de na Chenoa.

En qualsevol cas, cal integrar les grans instal·lacions públiques com el Palma Arena o Son Moix (estadi i palau) dins les festes amb actes massius. És cert que el centre històric i els recorreguts a peu són l'essència de aquestes festes; però també hi han determinats actes que, si volen tenir alçada i gran impacte, necessiten aforaments de gran amplitud. I de pas, amortitzar el Palma Arena i donar-lo a conèixer als ciutadans: a hores d'ara, molts encara no sabem per què s'ha fet, tot i la doblerada que ha costat.

miércoles, 16 de enero de 2008

43. Elecciones al Congreso ¿y al Senado?

Diario de Mallorca, 16 de enero de 2008

Hasta hoy se han publicado varias encuestas de las próximas elecciones de marzo. No son muy diferentes entre sí, ya que todas coinciden en dar una ventaja de voto y diputados parecida del PSOE respecto al PP. Su validez y sus análisis son opinables e inexactos, como siempre, según el medio que las publica y el momento en el cual se dan a conocer. Pero en todos los casos son incompletas, porque siempre nos dan resultados del Congreso; nunca del Senado. Su peculiar ley electoral permite resultados muy diferentes a los del Congreso, y con un grado de desproporción muy acusado. A mi parecer, el tema es importante para observarlo con detenimiento.

Examinando dos de ellas, los resultados combinados serían los siguientes. Los 350 diputados del Congreso se repartirían así: PSOE 153-164; PP, 151-162; CiU, 10-11; PNV, 7-9; IU, 5-6; ERC, 5-7; y otros, 5-8. Pero extrapolando estos mismos resultados al Senado, los resultados son sorprendentes. Los 208 senadores se distribuirían así: PP, 105; PSOE, 81; Entesa Catalana, 12; CiU, 4; PNV, 3; CC, 3; e IU, 0.

Es decir: con los mismos porcentajes de voto, pasamos de una ligera ventaja socialista a una victoria popular de casi 25 escaños, y con mayoría absoluta. Además Izquierda Unida desaparece totalmente, a pesar de tener un 5% de voto. Después, al sumar los senadores designados por las autonomías, el resultado total (259 senadores) sería el siguiente: PP, 126; PSOE, 98; Entesa Catalana, 16; CiU, 6; PNV+EA, 5; CC, 4; Otros, 4; e IU, 0. Los populares no llegarían a la mayoría absoluta, pero crecería su ventaja respecto a los socialistas. Izquierda Unida continuaría fuera.

Debido a la peculiar ley electoral del Senado, el PP ostentaría la mitad del hemiciclo aunque no ganase ni en votos ni en diputados en el Congreso. Superaría al PSOE en casi 30 escaños, con la mayoría absoluta en el aire y convertiría el Senado en un contrapoder a su favor si Zapatero formase gobierno. Y luego surgen voces que proponen cambiar la ley electoral del Congreso, porque no es proporcional y favorece minorías nacionalistas ¡encima!

Para unos y otros, las Islas serán claves a nivel estatal. Si las coaliciones de izquierdas y nacionalistas que se presentan en las Pitiusas y Menorca no consiguieran imponerse, el resultado del PP podría ser mayor. En cambio, en Mallorca los populares se impondrán gracias a la absurda temeridad del PSOE de presentarse solo. En fin, cada isla puede valer una mayoría en el Senado.

sábado, 12 de enero de 2008

42. Un bienni miraculós a la política balear?

Diari de Balears, 12 de gener de 2008
Diario de Mallorca, 12 de gener de 2008
Última Hora, 18 de gener de 2008

He llegit al vostre diari que PSM, UM, Entesa i ERC acorden anar plegats a les eleccions de març. Crec que després de la victòria del Pacte, la coalició del nacionalisme balear pot fer que en un any la política balear canviï de cap a peus.

Ni el PSM ni UM han connectat amb gran part de la població. Representen un nacionalisme molt minoritari a les illes, a sobre dividit i anul·lant-se entre ells durant anys, amb un espectacle ruïnós que els ha abocat a un lent declivi electoral i un trist desprestigi. Ara sembla que les coses han canviat. El desactivament del principal rival -els populars- i la renovació encetada dins UM després del seu congrés acceleren els canvis. Ara cal veure si es fan bones les idees que els han dut a la coalició. La primera passa s'ha donat: trencar el mur entre uemites i pesemeros.

Però aquest pas no ha de ser definitiu: esper que no caiguin en un mallorquinocentrisme que sempre deixa la resta d'illes en un segon pla, i de rebot perjudica l'arrelament d'una força pròpia illenca. S'ha de cercar l'entesa amb totes les forces de l'arxipèlag: poden tenir un pes electoral major o menor, però arreplegar-les totes atorgaria a la nova coalició un prestigi molt notable. També les forces de caire municipal són necessàries: juntes tindrien un gran pes, i arrodonirien el caràcter propi de la nova coalició.

I discrepo en un altre tema. És bo l'esperit aglutinador de forces pròpies, però no em sembla correcte deixar fora a Esquerra Unida, només perquè pertany a una formació estatal. EU té una amplia trajectòria d'activisme pels drets de les persones, protecció del territori i l'autogovern. A una coalició on haurien moltes formacions i ben versàtils, el currículum d'EU no faria cap nosa. El mateix val pels Verds de Mallorca. Les idees han d'unir i donar diversitat, i les persones han de fer-les valdre cercant un objectiu comú. Ja portem massa anys de divisions, per superar una i crear una altra!

I si encara dóna temps, cal cercar un pacte al Senat amb el PSIB de Mallorca, tal com s'ha aconseguit a la resta d'illes. Això no suposaria pels socialistes guanyar el segon senador a que aspiren (en tot cas no l'obtindran anant sols). Però sí propiciaria que el perdessin els populars en favor de la coalició nacionalista. El PP podria assolir majoria absoluta al Senat, i els socialistes ho saben: restar-los un senador més podria ser clau.

Veurem si es concreta una bona "tercera via". No hi ha millor idea de país que el sentit comú que dóna la combinació de pragmatisme, noves fórmules per velles idees, intel·ligència, molta pedagogia, seny i diàleg. Potser definitivament s'ha iniciat un nou cicle a la política balear, i tot allò que semblava irremeiable fa un any ara podria ser.

lunes, 7 de enero de 2008

41. Paul Potts

Diario de Mallorca, 7 de enero de 2008
Última Hora, 9 de enero de 2008

Paul Potts es un fenómeno de masas en el Reino Unido nacido en el programa "Britain's got talent", uno más de los típicos programas estilo "Operación Triunfo". Multitud de aspirantes desfilaban en la fase previa ante el tribunal de expertos y el público asistente con un nivel desigual, alternándose candidatos de valía con exhibicionistas tan hilarantes como patéticos. Hasta que apareció un tal Paul Potts, diciendo que cantaba ópera. Potts era dependiente de una tienda de móviles, de apariencia desgarbada, mofletudo y movimientos torpes, cabeza torcida y un diente roto: parecía un "friqui" más que buscaba su minuto de gloria haciendo el ganso sin el más mínimo pudor.

Y cantó un "Nessum Dorma" conmovedor, con una carga emotiva impresionante y una técnica más que aceptable (llevaba cuatro años sin cantar), emocionando al público y al propio tribunal. Así superó sucesivas rondas hasta llegar a la final en donde se proclamó vencedor, obteniendo un premio de cien mil libras, un contrato discográfico y una actuación ante la reina de Inglaterra. En julio apareció su disco "One chance", con temas de ópera, musical, y canciones. Nada más salir fue número uno en ventas, vendiendo diez veces más que los siguientes diez discos más vendidos. Un fenómeno increíble -equiparable a Harry Potter-, máxime tratándose de un cantante lírico.

En España llegó a un 13º lugar en ventas, y luego se desvaneció. Más adelante, Paul Potts actuó en un par de programas televisivos de nuestro país; pero no generó un entusiasmo similar. Aquí sigue siendo impensable que el gran público, a través de los programas estilo "Operación Triunfo", lleguen a dar su apoyo masivo a un nuevo talento vinculado a la lírica: así estamos, saturados de "triunfitos" que no sabemos dónde colocar.

sábado, 5 de enero de 2008

40. Surge una Entesa Balear para el Senado

Diario de Mallorca, 5 de enero de 2008

Poco a poco, se van poniendo las bases para conseguir que las Islas Baleares obtengan un grupo propio en el Senado. La Cámara Alta no tiene aún un papel de cámara territorial, pero permitiría estar presentes en las instituciones con un grupo numeroso y entidad propia. Siendo pocos los senadores en cada circunscripción (tres en Mallorca, uno en las Pitiusas y otro por Menorca), el Senado obliga a agrupar el voto al máximo. Y la dispersión de candidaturas hace que los populares se lleven habitualmente cuatro de los cinco senadores. Los socialistas suelen llevarse uno y terceras fuerzas ninguno, cuando la suma de ambos electorados superaría a los populares yendo unidos.

Pero parece que en estos comicios podremos ver una sola candidatura que aglutine las fuerzas nacionalistas y de izquierdas. En Menorca ya existe un acuerdo entre PSIB, PSM, Verdes y EU para presentar una sola candidatura. En Eivissa y Formentera, Eivissa pel Canvi (unión de ENE, EU y ERC) acordó coaligarse con el PSIB con un candidato por determinar. Sólo queda Mallorca, donde todavía están lejos del final.

El debate abierto por el presidente de Entesa per Mallorca, Biel Huguet, proponiendo una coalición de formaciones nacionalistas sin EU-EV; así como el congreso de UM, han retrasado las alianzas electorales. Si la coalición nacionalista tomase cuerpo, Huguet afirmó que en el Senado sí buscarán unir fuerzas con PSIB y EU-EV. Si se mantiene el Bloc, la alianza con los socialistas sería asequible; pero también obligaría a incluir al resto de formaciones para no dispersar su voto. En ambos casos se intenta unir el voto para el Senado, sean cuales sean las alianzas en el Congreso.

Así podrían conseguirse hasta cuatro senadores -mas dos de designación autonómica-, y un grupo balear propio. La unión suele ser premiada por el electorado, y ya son treinta años de excesivo idealismo y división. Parece que la lección está aprendida.

179. Reunió d’altes capacitats intel·lectuals a Mallorca

De l’1 al 3 de novembre se celebra al Hotel Caballero de Can Pastilla la segona edició de la trobada territorial de socis de Mensa Espanya ...