Ir al contenido principal

344. Els primers nazis organitzats a Mallorca (1932)

Última Hora, 16 de maig de 2023

Secció Campus Obert (Universitat de les Illes Balears, UIB)

El 28 de juny de 1932 es constituïa a Palma l’associació Unión Nacional Alemana NSDAP. La formaven tres persones: el president, Heribert Bayer; el president suplent, Walter Rupp, i la secretària, Violetta Sohm, que potser foren els únics membres.

Segons els estatuts, es dedicaria a informar sobre la vida cultural, artística i política d’Alemanya; però només podien ingressar persones de raça germano-alemanya i amb vistiplau del president. Tenia el local social al carrer Dos de Maig 48, al Terreno (potser la residència de Bayer): una casa unifamiliar, de dues plantes, avui existent però molt reformada.

L’entitat va començar l’activitat ben aviat. El 28 d’agost de 1932, la premsa es feia ressò d’una conferència al local social, impartida per Karl Cerff, amb un títol ben eloqüent: ¿Qué quiere Hitler?”. Cerff era membre del NSDAP, cap regional de propaganda de les Joventuts Hitlerianes i després ocuparia càrrecs al III Reich, relacionats amb propaganda i comunicació, fins al final de la guerra.

La conferència fou tota una apologia del nazisme, amb idees com que Hitler defensava el vertader sentit de nacionalitat; que s’hi oposava tant al marxisme com al capitalisme; que la premsa estava manipulada en contra seva, o que als jueus “només” els volia excloure de la política i l’educació: podrien viure a Alemanya, però com a estrangers.

La fundació de l’associació coincidia amb l’auge del NSDAP a Alemanya, que a les eleccions de juliol de 1932 fou per primer pic el partit més votat i mig any més tard assolí el poder. Potser fou creada com a cèl·lula de difusió ideològica a Mallorca, ja que el nazisme manejava molt bé la propaganda, tant com a eina de persuasió a Alemanya com per mostrar una cara amable fora d’ella.

Després de la conferència no consten més activitats; potser els residents alemanys a l’illa no foren receptius, o hagueren ordres des d’Alemanya d’avortar el projecte.