martes, 29 de octubre de 2019

180. Reunió d’altes capacitats intel·lectuals a Mallorca

Última Hora, 29 d’octubre de 2019

De l’1 al 3 de novembre se celebra al Hotel Caballero de Can Pastilla la segona edició de la trobada territorial de socis de Mensa Espanya (www.mensa.es), associació de persones amb altes capacitats intel·lectuals: l’AMEBA (Agrupació de Mensa Balears), organitzada amb caràcter anual. S’espera l’assistència d’unes 30 persones entre socis i acompanyants, tant arribats de la península com de residents a les illes.

La trobada és bàsicament lúdica, amb activitats tant a l’hotel com a diversos punts de l’illa, amb la pretensió de donar a conèixer l’entitat perquè membres potencials s’animin a passar la prova d’accés i ingressar a l’associació. Recentment a nivell balear ha viscut un impuls important arran de la sessió de test celebrada a l’aulari de la Universitat de les Illes Balears (UIB) el passat 20 de maig i que va permetre incrementar la massa social a l’arxipèlag de manera important.

Mensa és una associació d’àmbit mundial. Els seus membres se situen dins del 2% de la població amb major quocient intel·lectual, tècnicament definits com d’altes capacitats. L’associació fou fundada al Regne Unit el 1946 per Roland Berrill i Lancelot Ware, està present a més de cent països i en formen part més de 120.000 persones. A Espanya funciona des de 1984 i compta ara per ara amb uns 2500 afiliats. És el club social més important d’aquestes característiques que existeix al món. L’ingrés es realitza mitjançant una prova d’accés que acredita les capacitats del candidat, o bé mitjançant un test certificat per un psicòleg.

L’AMEBA forma part d’altres reunions territorials que Mensa Espanya celebra arreu de l’Estat i se situa en el calendari com a prolegomen a la reunió nacional que se celebra anualment a principis de desembre, de la qual s’han celebrat 34 edicions i que actualment compta amb una assistència mitjana de més de 350 persones.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

182. Teruel Existe i Mallorca, les dues cares d’un mateix problema

Última Hora, 3 de desembre de 2019 L’agrupació d’electors Teruel Existe ha passat en dos mesos de ser un fet local a esdevenir tot un...