martes, 19 de agosto de 2008

78. Aragó Bulevard

Diari de Balears, 19 d'agost de 2008
El Mundo-El Día de Baleares, 20 d'agost de 2008
Última Hora, 21 d'agost de 2008
Diario de Mallorca, 2 de setembre de 2008

El carrer Aragó de Palma entra en la recta final del seu eixamplament des de la plaça Güell fins a Via de Cintura, on ja són poques les edificacions antigues que cal esbucar per arrenglerar-lo amb el tram inicial entre la mateixa plaça i avingudes. Des de la Via de Cintura fins es Pont d'Inca la situació és la mateixa, doncs la dificultat rau a dues grans finques del costat nord, sense pràcticament edificacions.

Aragó segueix sent la principal via d'entrada i sortida de la ciutat; això fa que el trànsit segueixi sent important. A més, la conversió de Jacint Verdaguer en parc farà impossible redistribuir el trànsit de la zona. Així i tot, l'amplària resultant ofereix possibilitats per satisfer les necessitats de vianants i conductors. I crec que l'opció més adient pel carrer Aragó és un bulevard, basant-nos en varis punts fonamentals:

Calen voreres amples i mobiliari urbà que afavoreixi la vida social, ja que Aragó està ple de comerços i té un creixent caràcter residencial. També seria útil la col·locació de baranes -com ja s'ha fet en alguns trams de les avingudes- i un paviment més adient.

Tres carrils de circulació per sentit. Actualment en té dos en gairebé tot el seu traçat; però així absorbiria amb més garanties el trànsit rodat i amb major fluïdesa, tenint en compte que Aragó atrauria un volum de circulació major derivat de les seves comoditats.

Una mitjana de separació dels sentits de circulació. Sempre augmentarà la seguretat, i sovint els sinistres més greus es produeixen als xocs frontals. Tan important és l'alçària de la mitjana com l'amplària, fent de barrera a més de separació.

Semàfors i rotondes. La reurbanització deixarà una via ampla de trams rectes i llarguíssims, la qual cosa afavoreix la velocitat i manca d'atenció (si no, seria inexplicable la sinistralitat de les autopistes, teòricament més segures). A més, l'escassetat de semàfors convertiria Aragó en una autopista urbana i un mur entre barris.

Amb una remodelació adequada, Aragó seria un agradable bulevard de passeig de dinàmica vida social i comercial. Un vial amb molt trànsit, però no una via ràpida. Una esplèndida entrada i sortida principal de Ciutat. Per això, espero que els responsables d'Urbanisme de Ciutat comencin aviat a estudiar un projecte global per Aragó i a fer-nos partícips.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

179. Reunió d’altes capacitats intel·lectuals a Mallorca

De l’1 al 3 de novembre se celebra al Hotel Caballero de Can Pastilla la segona edició de la trobada territorial de socis de Mensa Espanya ...