5.- Peticions als bisbes espanyols

Diari de Balears, 5 de març de 2007

A causa de la gran importància que l'Església Catòlica té en el nostre país, se m'acudeixen un reguitzell d'arguments per a que alci la seva veu oficial a través de la Conferencia Episcopal. I, per si no hi hagués prou, que arribi a organitzar o participar a manifestacions pels carrers i pobles de les Illes Balears i de tota Espanya, exigint que les seves lícites peticions siguin escoltades (l'ordre és totalment aleatori):

1) Reclamació de més ajudes per a l'atenció a drogodependents, així com als seus familiars.

2) Un tracte digne i més humà a les prostitutes, deixant de banda tot judici moral.

3) Solidaritat amb els malalts de Sida, ja siguin portadors o terminals.

4) Exigir una major col·laboració per a combatre la fam del Tercer Món.

5) Pronunciamient clar contra la teleporqueria i l'extrema violència en la televisió.

6) Contra la destrucció del medi ambient i el canvi climàtic.

7) Exigència d'una vivenda assequible i digna per a tots (com diu l'art. 47 de la Constitució, manifestament incomplert).

8) Més ajudes per les famílias que no arriben a final de mes, especialment si tenen fills o grans a la llar.

9) Compromís actiu contra la violència de gènere.

10) Demanar a la indústria farmacèutica més medicines pel Tercer Món, i menys inversions en cosmètica.

11) Solidaritzar-se amb els aturats, i reivindicar el dret a una feina en condicions dignes.

12) Lluita contra les mafies organitzades, ja siguin de tràfic de drogues, de òrgans humans, de prostitutes...

13) Exigir major sensibilitat i medis per a acollir i atendre als immigrants que arriben en barques.

14) Lliutar per unes pensions dignes pels jubilats, que actualment no donen per viure en molts casos.

15) Manifestar-se contra les guerres, dictadures i tot tipus d'injustícies existents a qualsevol contrada del món.

Fins ara, les opinions i/o participacions en manifestacions de l'Església s'han centrat en:

1) Avisar del perill que corre la unitat d'Espanya y la "història comú dels seus pobles".

2) Denunciar la greu perniciositat d'una assignatura de la nova LOE: Educació per a la Ciutadanía.

3) Oposició als matrimonis homosexuals, perquè van contra la "Llei Natural", i que puguin adoptar nens.

4) Posicionamient respecte a la política antiterrorista del govern.

Som catòlic per cultura i bateig, però aquesta no és la meva Església.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada